Co warto przeczytać

O ucieleśnieniu umysłu

 • Damasio A.R. (1999). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg (tłum. M.   Karpiński). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Damasio A. R. (2000). Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość (tłum. M. Karpiński). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Edelman G. M. (1998). Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu (tłum. J. Rączaszek). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Searle J.C. (1980/1995). Umysły, mózgi i programy (tłum. B. Chwedeńczuk). W: B. Chwedeńczuk (red.), Filozofia umysłu (s. 301-324). Warszawa: Fundacja Aletheia – Wydawnictwo Spacja.
 • Sotwin W. (2005). Ucieleśnianie umysłu, czyli przezwyciężanie kartezjańskiego dualizmu. W: E. Chmielecka, J. Jedlicki i A. Rychard (red.), Ideały nauki i konflikty wartości (s. 103-120). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN.

O astrocytach i metabolizmie mózgowym

 • Allaman, I., Belanger, M. & Magistretti, P.J. (2011). Astrocyte-neuron metabolic relationships: For better and for worse. Trends in Neuroscience, 34(2), 76-87.
 • Fields R.D. (2011). Drugi mózg. Rewolucja w nauce i medycynie (tłum. K. Dzięcioł)Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Jourdain, P., Bergensen, L.H., Bhaukaurally, K., Bezzi, P., Santello, M., Domercq, M. …. & Volterra, A. (2007). Glutamate exocytosis from astrocytes controls synaptic strength.   Nature. Neuroscience, 10(3), 331-339.
 • Koob A. (2010). U źródła naszych myśli (tłum. M. Fabin). Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
 • Peters A. (2012). Samolubny mózg. Dlaczego diety nie działają (tłum. M. Molak). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

O czasie, przestrzeni i antymaterii

 • Greene B. (2005). Struktura kosmosu. Przestrzeń, czas i struktura rzeczywistości (tłum. E. L. Łokasi B. Bieniok)Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Kaku M. (?). Hiperprzestrzeń. Wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar (tłum. E. L. Łokas i B. Bieniok). Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Prigogine I. (2000). Kres pewności. Czas, chaos i nowe prawa natury. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. i Wydawnictwo CiS.
 • Wilczek F. i Devine B. (?). W poszukiwaniu harmonii. Wariacje na tematy z fizyki współczesnej (tłum. E.L. Łokas i B. Bieniok). Warszawa: Prószyński i S-ka. (zwłaszcza roz. 18. „Antymateria”).

O determinizmie, redukcjonizmie i teorii złożoności

 • Mainzer K. (2007). Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii, umysłu i ludzkości. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Popper K. R. (1996). Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu (tłum. A. Chmielewski). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Tempczyk M. (1998). Teoria chaosu a filozofia. Warszawa: Wydawnictwo CiS.