O autorce

KARIERA ZAWODOWA

  • 1983 – magisterium z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • 1996 – absolutorium na studiach doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
  • 2002 – doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN
  • od 1996 – wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
  • umysł i jego ucieleśnienie
  • wola
  • świadomość
  • problem psychofizyczny
PUBLIKACJE Sotwin W. (2012, sierpień). How can consciousness cotrol brain. The theoretical analysis of therelationship between the time of events in the brain and the time of events in consciousness.Plakat prezentowany na: 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology,Kazimierz Dolny, Poland.Sotwin W. (2010). Jak działa wola, czyli dynamika umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Academica.

Sotwin W. i Rakocy, K. (2006). Political orientations of actors in the systemic change in Polandas an effect of mental process dynamics. W A. Golec de Zavala i K. Skarżynska (red.),Understanding social change: Political psychology in Poland (s. 195-212). New York:Nova Science Publishers, Inc.

Sotwin W. (2005). Ucieleśnianie umysłu czyli przezwyciężanie kartezjańskiego dualizmu. W E.Chmielecka, J. Jedlicki i A. Rychard (red.), Ideały nauki i konflikty wartości (s. 103-120).Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Sotwin W. (2003). Podmiotowość w sferze politycznej czyli pragmatyzm-pryncypializm.Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Sotwin W. (2003). Forms of agency among the political actors of social transformation inPoland: Two sources of political dogmatism. Polish Psychological Bulletin, 34/1, 27-36.

Sotwin W. (2003). Wola jako wypadkowa (emergentna) procesów psychicznych. StudiaPsychologiczne, 41/4, 127-146.

Sotwin W. (2002). Czy w psychologii empirycznej jest miejsce dla wolnej woli?. CzasopismoPsychologiczne, 8/1, 21-38.

Sotwin W. (1997). Instytucjonalne formy wsparcia w Polsce – czy muszą być powodem destruktywnych konfliktów? W D. Kubacka-Jasiecka i A. Lipowska-Teutsch (red.), Oblicza kryzysu i pracy interwencyjnej (s. 241-254). Kraków: Wydawnictwo ALL.

Sotwin W. (1997). Wczesna interwencja oparta na społeczności w kryzysach związanych zfunkcjonowaniem systemów społecznych (gospodarczych, politycznych). W D. Kubacka-Jasiecka i A. Lipowska-Teutsch (red.), Oblicza kryzysu i pracy interwencyjnej (s. 227-240). Kraków: Wydawnictwo ALL.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 1980-1982 – wiceprzewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego1988-1992 – udział – po stronie ,,Solidarności” – w przemianach ustrojowych